Актуальні події світу психології

НОВИНИ.БЛОГ.ПОДІЇ

UKR ENG

Критическое мышление – необходимый навык в XXI столетии

Критическое мышление (англ. critical thinking) — система суждений, которая

используется для анализа вещей и событий с формулированием обоснованных выводов и позволяет выносить обоснованные оценки, интерпретации, а также корректно применять полученные результаты к ситуациям и проблемам. Набор ключевых навыков, необходимых для критического мышления, включает в себя наблюдательность, способность к  интерпретации ,  анализу , выведению заключений, способность давать оценки. Критическое мышление применяет  логику , а также опирается на  метазнание  и широкие критерии интеллектуальности, такие как ясность, правдоподобие, точность, значимость, глубина, кругозор и справедливость. Творческое воображение, ценностные установки и в меньшей степени выраженная эмоциональность также являются составными частями критического мышления.

Проблема креативності тривалий час стоїть в центрі уваги зарубіжних і вітчизняних
психологів. В англомовній літературі, як правило, терміном «creativity» позначають все те, що має
безпосередню причетність до створення чогось нового; власне процес такого
створення; продукт цього процесу; його суб’єкт; обставини, в яких творчий процес
відбувається; чинники, які його обумовлюють тощо, тобто «креативність» трактується
як поняття синонімічне «творчості».У Психологічному словнику креативність розуміється з точки зору творчої
продуктивності, як «…здатність породжувати незвичайні ідеї, відхилятися від традиційних схем мислення, швидко вирішувати проблемні ситуації».

Джерело:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B
2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C

98% дітей у віці 3-5 років мислять креативно, тоді як серед дорослих ця цифра падає
до 2%.
У чому ж справа?

Сконтактуйте з нами

Ми завжди відкриті до пропозицій і співпраці. Й, звісно, - завжди готові допомогти!
Напишіть нам просто зараз!

آپلود عکس